Verksamhet

 

Sjundeå svenska församling är och vill vara en del av Kristi världsvida kyrka. Församlingen är avsedd att vara en mötesplats där vi på vårt eget modersmål svenska kan bemöta varandra med ömsesidig respekt utan att behöva tänka lika om allt. Den gemenskap som vi delar har sitt grundval i Gud. Han är outgrundlig för människotanken men samtidigt nära oss i sin kärlek i Jesus Kristus. Delaktiga av denna kärlek vill vi föra framåt det glada budskapet och leva ut denna gemenskap till fullo. All vår verksamhet  och alla våra strävanden är ämnade att ge uttryck för denna kärlek och den gemenskap som följer därav.

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till gemytlig gemenskap och inbjuder dig till att stifta närmare bekantskap med vår verksamhet!