Kundtjänst

Sjundeå kyrkliga samfällighet har hand om de gemensamma tjänsterna, pastorskansliet, ekonomikansliet, gravgården och fastigheterna.
Samfälligheten är ett juridiskt organ.

Pastorskansliet har hand om ärenden gällande ämbetsbevis samt bokning av kyrkliga förrättningar.

Ekonomikansliet sköter den gemensamma förvaltningen samt sammanställer budgeter och bokslut, och har hand om gravgården och fastigheterna.

Det högsta beslutande organet i församlingarna är gemensamma kyrkofullmäktige som utses via val. Gemensamma kyrkorådet förbereder alla ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige och har också egen beslutanderätt i många av kyrkliga samfällighetens ärenden.