Sjundeå svenska församling

Medarbetare

E-posten är enligt modellen fornamn.efternamn@evl.fi

Kyrkoherde Tom Bergman 

040 678 2368
 

Kantor Sirpa Lilius

050 468 1727
 

Diakon Gun Venäläinen

040 533 6946
 

Barnledare Katarina Kati Kvarnström,
Lugnet

040 688 1438