Sjundeå svenska församling

Medarbetare

Kyrkoherde Tom Bergman 

040 678 2368
09 8050 9630
**@**

Kantor Sirpa Lilius

050 468 1727
09 8050 9606
**@**

Diakon Gun Venäläinen

040 533 6946
09 8050 9611
**@**

Barnledare Kati Kvarnström,
Lugnet

050 432 3805
09 8050 9612
**@**

 

Barnledare Siv Turunen,
Lugnet

050 432 3805
09 8050 9612
**@**