Förrättningar

 

Livets stora vändpunkter är värda att firas. Därför är det så viktigt att vi tar fasta på dem och ställer till fest. Vi behöver festen! De kyrkliga förrättningarna är vårt sätt att ordna till fest. I dem finner vi en oumbärlig gemenskap som bärs upp av tanken att Gud är närvarande. Guds närvaro i våra liv är en välsignelse som ger oss hopp och trygghet, en anledning att glädjas över den stora gåvan som vi fått - livet!

I de kyrkliga förrättningarna ingår dop, vigsel, jordfästning, välsignelse av hem och konfirmation. De tillhör kyrkans grunduppgifter och kan förrättas såväl i kyrkans utrymmen som i enskilda hem o.s.v. För närmare uppgifter se de enskilda förrättningarna.