Reformationen 2017

Martin Luther offentliggjorde sina 95 teser för 500 år sedan. Reformationens märkesår firas under namnet Nåd 2017! Märkesåret är eukemeniskt och firas tillsammans med andra kristna kyrkor. 

Med reformationen menas de rörelser som pågick under flera hundra år, med början under 1200-talet, då olika protestantiska samfund plockades av från den Romersk-katolska kyrkan.

Bakgrunderna till reformationen är många. Startskottet för Luther var när katolska kyrkans påvar beslöt att utfärda avlatsbrev för att finansiera bygget av den nya (dagens) ståtliga Peterskyka. Arbetet påbörjades 1506 men kostnaderna blev så omfattande att de inte längre enbart kunde bekostas av påvens allmänna intäker. Avlatsbreven gav dess köpare rätt att välja biktfader, och av honom få absolution och full avlat. 

I oktober 1517 presenterade Luther sina 95 teser mot avlatshandeln och enligt sägen skedde detta genom att han en natt spikade upp dessa på slottskyrkodörren i Wittenberg. Detta brukar anges som startskottet för reformationen.

Läs mera om reformationens Martin Luther på Svenska kyrkans webbsida och på bloggen Luther2017