Anmälningsblankett till dagklubben

Förfrågningar:
Lugnet tel. 050 432 3805 eller 09 8050 9612
Siv Turunen, **@**
Kati Kvarnström, **@**

Roskaesto, jätä tyhjäksi:
1. Uppgifter om barnet
*
Släktnamn
*
Förnamn
*
Födelsetid- och ort
*
Barnets hemspråk
*
Barnets församling
Om annan, vilken *
*
Hemadress
*
Telefon
Har barnet allergier, märkbara handikapp eller svårigheter
*
Har barnet deltagit i någon gruppverksamhet, vilken
2. Uppgifter om familjen
*
Moderns namn och modersmål
Telefon *
E-post *
*
Faderns namn och modersmål
telefon *
E-post *
Övriga barn och födelseår
3. Övrigt
Har ni problem med skjuts till klubben?
Kan ni erbjuda också något annat barn skjuts?
Övriga önskemål eller annat