Gemensamt Ansvar 2018

Gemensamt Ansvar 2018 bekämpar hunger och fattigdom.

I Finland används medel från insamling för att stöda människor i ekonomisk trångmål.

Insamlingen sker i samarbete med Kyrkans diakonifond, varifrån människor som hamnat i svårigheter till följd av t.ex. långvarig arbetslöshet eller sjukdom kan beviljas bidrag.

Utomlands används medel från Gemensamt Ansvar för att säkerställa tillgång till bl.a basförnödenheter, näring, rent vatten och möjlighet till hälsovård och inkvartering, för de mest utsatta som befinner sig i nödsituation pga. katastrofer och konflikter. Man försöker även ordna så att barn och unga kan återgå till skolan.

Läs mer om kampanjen och om olika donations möjligheter på webbplatsen Gemensamt Ansvar.


Var med och stöd Gemensamt Ansvar insamlingen:
Direkta kontonummer:

  • Aktia
    FI82 4055 0010 4148 41
  • Nordea
    FI16 2089 1800 0067 75
  • Pohjolan Pankki
    FI14 5000 0120 2362 28

Referens (församlingens): 305679


Insamlingen Gemensamt Ansvar (Yhteisvastuu på finska) är en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse.