Gemensamt Ansvar 2017

Gemensamt ansvar 2017 motverkar människohandel

 

I Finland används insamlingsmedlen år 2017 för att i samarbete med Pro-tukipiste ry, Brottsofferjouren, Flyktingrådgivningen rf och Monika-Naiset liitto ry hjälpa människor som fallit offer för människohandel.

Insamlingsmedlen används bland annat för att utveckla stödpersonsverksamheten och det uppsökande arbetet i miljöer där sårbarheten är stor och riskerna för utnyttjande betydande, stärka de anställdas kompetens när det gäller att identifiera och nå ut till offer för människohandel, erbjuda krishjälp i form av inkvartering, mat, hygien och kläder, möjliggöra användning av tolkar och sänka tröskeln för juridisk rådgivning.


Var med och stöd Gemensamt Ansvar insamlingen:
Direkta kontonummer:

  • Aktia
    FI82 4055 0010 4148 41
  • Nordea
    FI16 2089 1800 0067 75
  • Pohjolan Pankki
    FI14 5000 0120 2362 28

Referens (församlingens): 305679


Insamlingen Gemensamt Ansvar (Yhteisvastuu på finska) är en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse.

Av intäkterna går 60 % genom Kyrkans Utlandshjälp till utvecklingssamarbete och katastrofhjälp. Vidare används 20 % till ett mål i Finland som väljs årligen och 20 % till hjälparbete som kyrkan och församlingarna utför.

Gemensamt Ansvar 2017 startar 5.2.2017.
Insamlingen ordnas i februari–april men insamlingstillståndet gäller året runt.

Läs mera på webbplatsen Gemensamt Ansvar