Gravgården och servicebyggnaden med avskedsrum

Helena Vaaris "Kyyneleet"

 

 

Sjundeå gravgård är belägen invid Sankt Petri kyrka. Gravgården utvidgades år 2000, då också ett urnegravområde anlades.  Hjältegravsområdet invigdes på De stupades dag den 15 maj 1949. Mitt emot hjältegravarna finns en minnessten där man kan tända ljus för anhöriga begravda på annan ort. År 2009 genomfördes en grundlig restaurering av kyrkan, då också ett nytt servicehus byggdes. I servicehuset finns ett avskedsrum vars fönster är beklätt med textilkonstnären Helena Vaaris konstverk ”Kyyneleet” (Tårar).