Mässor 2018

 

Mars

Söndag 4 mars Tredje söndagen i fastan
Mässa i kyrkan kl. 12, Tom Bergman och Pami Karvonen.

Söndag 11 mars Fjärde söndagen i fastan 
Mässa i kyrkan kl. 12, Ismo Turunen och Sirpa Lilius.

Söndag 18 mars Marie bebådelsedag
Festmässa i kyrkan kl. 10, biskop Björn Vikström, Tom Bergman, Gun Venäläinen och Sirpa Lilius. Efter mässan serveras kyrkkaffe i Capella.

Biskopsvisitationen avslutas med allmän visitationsstämma i Capella.

Välkommen församlingens alla medlemmar!

Söndag 25 mars, Palmsöndagen
Mässa i kyrkan kl. 10, efter mässan Ismo och Siv Turunens fest inför pensioneringen. Välkomna!
Mässan förrättas delvis på svenska och estniska.

April

Söndag 1 april Påskdagen
Påskdagens festmässa i kyrkan kl. 12, Tom Bergman, Sirpa Lilius och Gun Venäläinen.

Söndag 8 april  Första söndagen efter påsk
Mässa i kyrkan kl. 12, Kirsi Erkama och Sirpa Lilius.

Söndag 15 april  Andra söndagen efter påsk
Mässa i kyrkan kl. 12, Tom Bergman och Sirpa Lilius.

Söndag 22 april  Tredje söndagen efter påsk
Mässa i kyrkan kl. 12, Tom Bergman och Pami Karvonen.

Söndag 29 april  Fjärde söndagen efter påsk
Mässa i kyrkan kl. 12, Tom Bergman.