Mässor 2017

Oktober

Söndag 1 oktober Mikaelidagen, Änglarnas dag
Familjegudstjänst i kyrkan kl. 15, Ismo Turunen och Sirpa Lilius.

Söndag 8 oktober Adertonde söndagen efter pingst
Mässa i kyrkan kl. 12, pensionärernas kyrkogångsdag,  Tom Bergman och Sirpa Lilius. Efter mässan serveras kyrkkaffe i församlingshemmet.

Söndag 15 oktober Nittonde söndagen efter pingst
Tvåspråkig mässa i kyrkan kl. 10, Ismo Turunen och Sirpa Lilius.

Söndag 22 oktober Tjugonde söndagen efter pingst
Mässa i kyrkan kl. 12, Laura Korhonen och Sirpa Lilius.

Söndag 29 oktober Tjugoförsta söndagen efter pingst
Skriba mässa i kyrkan kl. 12, efter mässan anmälning till skriftskolan 2018 och allmän information om det kommande skribaåret. Tom Bergman, Sirpa Lilius och Gun Venäläinen. 

November

Lördag 4 november Alla helgons dag
Tvåspråkig åminnelsegudstjänst i kyrkan kl. 18 . Vi tänder ljus till minnet av de som under det gånga året avlidit. Laura Korhonen och Pami Karvonen.

Söndag 5 november, Reformationsdagen
Reformationsdagens festmässa i kyrkan kl. 12. Tillsammans avslutar vi reformationens märkesår. Tom Bergman, Sirpa Lilius och gudstjänstgruppen.

Söndag 12 november, Tjugotredje söndagen efter pingst
Mässa i kyrkan kl. 12, Ismo Turunen och Pami Karvonen.

Söndag 19 november, Uppbrottets söndag
Mässa i kyrkan kl. 12, Tom Bergman och Sirpa Lilius.

Söndag 26 november, Domsöndagen (Kristi konungaväldes söndag)
Mässa i kyrkan kl. 12. Tom Bergman, Gun Venäläinen, Sirpa Lilius och som predikant Stig-Erik Enkvist från LFF.