Mässor 2018

Februari

Söndag 4 februari Kyndelsmässodagen
Skymmningsmässa i kyrkan kl. 16, Kirsi Erkama och Sirpa Lilius.

Söndag 11 februari Fastlagssöndagen
Skribagudstjänst i Capella kl. 18, gudstjänsten förverkligas av årets konfirmander. Efter mässan serveras fastlagsbulle och kaffe. Välkommen alla!

Söndag 18 februari Första söndagen i fastan
Mässa i kyrkan kl. 12, Tom Bergman och Anna Karlsen.

Söndag 25 februari Andra söndagen i fastan
Mässa i kyrkan kl. 11, Tom Bergman och Sirpa Lilius.

Mars

Söndag 4 mars Tredje söndagen i fastan
Mässa i kyrkan kl. 12, Tom Bergman och Pami Karvonen.

Söndag 11 mars Fjärde söndagen i fastan 
Mässa i kyrkan kl. 12, Ismo Turunen och Sirpa Lilius.

Söndag 18 mars Marie bebådelsedag
Festmässa i kyrkan kl. 10, biskop Björn Vikström, Tom Bergman, Gun Venäläinen och Sirpa Lilius. Efter mässan serveras kyrkkaffe i Capella.

Biskopsvisitationen avslutas med allmän visitationsstämma i Capella.

Välkommen församlings alla medlemmar!