Förtroendevaldas hälsning

 
Psalm 324

En liten stund med Jesus, o, vad den jämnar allt och ger hela livet en ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig, en liten stund med Jesus och allt förändrar sig.

 En liten stund med Jesus, och hjärtats oro flyr och blicken vänder åter från jordens små bestyr till livets verkligheter, de ting som ej förgås, när himlarna och jorden av sin förvandling nås.

En liten stund med Jesus, vad kraft den har med sig, vad lust den ger att vandra på Herrens viljas stig, vad mod den ger att leva och lida för hans namn i ljuvlig försmak redan av vila i hans famn!

 Så giv mig, käre Herre, ja, giv mig ofta då en liten stund med Jesus i själens tysta vrå! Mitt hjärtas djupa längtan är denna enda blott: en evighet med Jesus och allt, ja, allt är gott!

 

Text av Anne Louise Ashley-Greenstreet 1871
Svensk översättning till svenska av Lina Sandell-Berg 1879