Aktuellt

Minneslund på Sjundeå gravgård

På Sjundeå gravgård har under sommaren byggts en minneslund, alldeles invid den nuvarande urnelunden. Här kan de avlidnas stoft begravas utan en personlig gravplats. I mitten av området står en minnessten där man kan fästa små plattor av mässing på vilka de avlidnas uppgifter graveras. Församlingen står för skötseln av minneslunden.

Chefen för gravgårdsväsendet i Lojo, Pekka Huttunen, har planerat minneslunden.

 


Kyrkpressen: Sjundeå svenska församlings församlingsråd har beslutit att betala 50 % av årsprenumerationens kostnad för de församlingsbor som vill prenumerera på Kyrkpressen.

Församlingens pastorskansli (vardagar kl. 9-13, 09 8050 9600, **@**) tar emot prenumerationsanmälningar och skickar vidare till Kyrkpressen. Kyrkpressen skickar räkningen till prenumeranten (50 %) och församlingen (50 %).