Samfälligheten

Medarbetare

Ekonomichef Ingeborg Malm
09 8050 9603
040 5353 600
**@**

Ekonomikansliets kanslist Nina Grönholm
09 8050 9602
**@**

Församlingsmästare och värdinna Sisko Halonen

Församlingsmästare och kyrkvaktmästare
Ingeborg Korander

09 8050 9609
0400 327 827

**@**

 

Församlingsmästare Esa Pensas

09 8050 9608
040 9373 362

**@**

Kansliföreståndare Katrina Okhrimenko
09 8050 9600
**@** och **@**