Samfälligheten

Medarbetare

E-posten är enligt modellen fornamn.efternamn@evl.fi

Ekonomichef Ingeborg Malm
040 5353 600
 

Ekonomikansliets kanslist Nina Grönholm
046 922 9263
 

Församlingsmästare och värdinna Sisko Halonen

046 922 9686

Församlingsmästare och kyrkvaktmästare
Ingeborg Korander

0400 327 827

Församlingsmästare Esa Pensas

040 9373 362

 

Vikarierande kansliföreståndare Marina Grotell

**@** och **@**

Byråsekreterare Frida Flythström

09 2525 1125 (pastorskansliet)
**@** och **@**