Påsktidens program

 

Torsdag 29 mars Skärtorsdagen

Skärtorsdagens tvåspråkiga nattvardsgång i kyrkan kl. 19, Kirsi Erkama och Pami Karvonen.

Fredag 30 mars Långfredagen

Långfredagens stilla gudstjänst kl. 12, Tom Bergman och Sirpa Lilius.

Söndag 1 april Påskdagen

Påskdagens festmässa i kyrkan kl. 13, Tom Bergman, Sirpa Lilius och Gun Venäläinen.