Samtalstjänst & Kyrkans chattjour

Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra. Du får vara anonym och de jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.
 

Mer information om Kyrkans samtalstjänst hittar du på deras webbplats, www.samtalstjanst.fi

 

Telefonjouren

Evangelisk-lutherska kyrkan upprätthåller en samtalstjänst. Tjänsten har öppet varje kväll kl. 20-23.
Numret är 0400 22 11 90 och samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.
 

Chattjouren

Du kan också chatta med chattdejourer måndag till torsdag kl. 19-21.