Mission

Sjundeå svenska församlings har ett missionsunderstödsavtal tillsammans med Finska missionssällskapet. Missionsunderstödsmålet är ett byutvecklingsprojekt i Nepal. 

Målet för missionsarbetet är att förbättra förhållandena för jordlösa och fattiga dalit-samhällen så att kvinnor och etniska grupper får det bättre ekonomiskt och socialt. Även så arbetar man för samhällenas förmåga att själva delta i beslut som berör dem själva och att uppmuntra invånarna att hålla fast vid sina mänskliga rättigheter.