Vuxna

Kristendomen förverkligas i vardagen. Det är värdefullt att tillsammans samtala om tron och livet. Församlingen ger gärna utrymme för sammankomster som leds av lekmän. Vi hör gärna församlingsbornas tankar och önskemål gällande vuxenverksamheten.

Till Sjundeå svenska församling vuxenverksamhet hör Diakonikretsen som träffas en gång per månad.
Det är värdefullt att tillsammans samtala om tron och livet. Välkommen med!

  • Diakonikretsen träffas en fredag varje månad i församlingshemmet. Start 19 januari kl. 13. Under våren samlas diakonikretsen 16 februari, 23 mars, 20 april och 18 maj kl. 13 i församlingshemmet.
    Välkommen med i vår gemenskap både gamla och nya medlemmar! Vi understöder arbetet bland gatubarn i Peeteli församling i Tallinn.