Ungdomar

Skriftskolestudier på Räfsö

Sjundeå församlingar ordnar verksamhet för tonåringar. Församlingens viktigaste verksamhetsformer för ungdomar är skriftskola och hjälpledarskolning. Vårt mål är att göra ungdomar bekanta med församlingslivet och ge dem en möjlighet att växa in i församlingen. Vi vill erbjuda en miljö där den unga kan känna sig värdefull genom att själv ta ansvar. De unga ges också möjlighet att delta i prosteriets verksamhet.