S:t Petri kyrka

Sjundeå S:t Petri kyrka, påskdagens altare

Sjundeå S:t Petri kyrka

Stora kyrkklockan

Gud, Skaparen med två "skaparänglar"

 

Sjundeå S:t Petri kyrka byggdes ca 1480 – 1485 under Finlands katolska tid. Kyrkans valv målades i början på 1500 –talet med bilder ur bibelns och kyrkans historia samt medeltida legender. I kyrkan finns en värdefull medeltida dopfunt från 1550. Predikstolen är donerad i slutet på 1600 talet av Ernst Johan Creutz. Altartavlan föreställer Jesus i Getsemane och donerades av friherinnan Reuterholm. Kyrkans tredje orgel, tillverkad av Paul Ott i Tyskland, är från 1971. Kyrkan har senast renoverats 2009. Då fick kyrkan nya kyrkotextilier tillverkade av textilkonstnär Helena Vaari.


Kyrkan kan hyras för kyrkliga förrättningar och dop, vigslar och jordfästningar. Kyrkan kan också hyras för konserter. Reserveringar tas emot på pastorskansliet, 09 8050 9600, vardagar kl. 9-13.

Närmare information om priser och bruk av kyrkan för konserter ges av kyrkoherde Ismo Turunen (09 805 096 20) och kantor Pami Karvonen (09 8050 9605).

Kyrkans adress: Svidjavägen 51, 02570 Sjundeå kby.

 

Textilkonstnären Helena Vaari om kyrkotextilierna