Skolelever

Änglavandring i kyrkan

Änglavandring

Sjundeå församlingar ordnar verksamhet för flickor och pojkar i åldern 7-12. Verksamhetsformer är bl.a. juniorklubbar och läger. Där kan var och en hålla på med någon hobby, lära sig nya saker och få upplevelser av att lyckas. Som ledare fungerar äldre ungdomar, som genomgått klubbledarutbildning. Samma ungdomar fungerar som hjälpledare i skriftskolorna. Därtill syns medarbetarna i skolorna, bl.a. vid morgonsamlingar och ibland som gäster på lektionerna.
Inom projektet ”lär känna din hemkyrka” ordnas upplevelsebesök till vår gamla stenkyrka för årskurserna 1, 3 och 5 i kommunens alla lågstadier. Årligen ordnas också en påskvandring för förskola och lågstadiets årskurser 2, 4 och 6. Skolorna håller vår- och julkyrkor i samarbete med församlingen.