Dagklubb för 3-5 åringar

Dagklubb betyder små grupper med två barnledare, lek, sång, berättelser och pyssel, nya små kompisar - allt i en trevlig miljö!
I församlingen har vi en dagklubb för 3-5 åringar.

Dagklubben 2017-18 håller paus på grund av för få anmälda barn.

 


I Sjundeå har vi haft en egen dagklubb i över trettio år, men i år blev det ingen dagklubb. Vi har ändå program för er barnfamiljer. För riktigt små finns det Gung & Sjung, babyrytmik i Postillan, för lite större har vi Klapp&Klang, en sång- och lekklubb, också den i Postillan. För den som vill komma och leka och träffa andra, både ute på klubbgården och inne i Lugnet, har vi Lekstugan i kyrkbyn, se mera på Musik- och lekgrupper.

Barn lär sig genom att leka. I lekens och fantasins värld återupplever och bearbetar barn sådant som de varit med om. Det är viktigt att barnet blir sett.

Barnledarna planerar dagklubbens och familjeklubbens verksamhet enligt barnets utvecklingsnivå. Lek, rörelse, pyssel, sång och musik ingår på ett mångsidigt sätt i verksamheten. I klubben ges utrymme för barnets andlighet. Tystnad, bön och sång hör till klubbens rutiner. Barnen får uppleva den skatt vi har i Bibelns berättelser och kyrkoårets helgdagar. Dagklubben hålls i Lugnet i Sjundeå kyrkby, där vi har ett eget hus med egen gårdsplan. Dagklubben hålls onsdagar och fredagar kl. 9.30-12.30.