Bildgalleri

Klockstapeln.

Stora kyrkklockan.

Den gamla kyrkmuren från sett från norr.

Kyrkan är tillägnad S:t Petri.

Delar av den äldre predikstolen från 1625. En donation av Åke Henriksson Tott och hans moder fru Sigfrid Vasa.

Delar av den äldre predikstolen från 1625. En donation av Åke Henriksson Tott och hans moder fru Sigfrid Vasa.

Medeltida krusifix.

1773 donerade friherre Reuterholm till kyrkan den nuvarande altartavlan och nattvardssilver som erkänsla för erhållet gravrum i kyrkan.

Dopfunten från 1550, en donation av Eric Fleming till Svidja änka, Hebla Siggesdotter Sparre. Dopfunten är av kalksten och gjord av stenhuggare Tomas Tomasson.

Guds allseende öga finns avbildat på altartavlan.

Kyrkan i sommarskrud.

Gud, Skaparen med två änglar.

Tutivillus med två medhjälpare.

Ängel som helar S:t Rochus.

Manna regn.

Blå ängel.

Ärkeängel Mikael.

Röd ängel.


pdf liite

St. Petri kyrka i Sjundeå

pdf liite

Siuntion Pyhän Pietarin kirkko