Barn och familjer

Alla barns vårkyrka i Capella, "Noaks ark"

I församlingen ordnas dagklubbar, familjeklubbar och olika musik- och lek grupper.

Barn lär sig genom att leka. I lekens och fantasins värld återupplever och bearbetar barn sådant som de varit med om. Det är viktigt att barnet blir sett. Barnledarna planerar dagklubbarnas och familjeklubbarnas verksamhet enligt barnets utvecklingsnivå.