Mässan

Ettorna kommer till änlavandringen i kyrkan

Kyrknallarna väntar på barn

Mikaelidagens familjegudstjänst

Familjegudstjänst, nattvard

I Sjundeå St. Petri kyrka firas om söndagar vanligen två mässor, en finskspråkig kl. 10 och en svenskspråkig kl. 12. Vår kristna tro uppmanar oss att reservera tid för att möta Gud och våra medmänniskor. Under mässan firas nattvard, gemenskapens måltid. Musik och stillhet är viktiga element i mässan. Till gudstjänstlivet hör också familjekyrkor, andaktstunder i dagklubbarna och juniorverksamheten, frälsarkransen i skriftskolan och pilgrimsvandringar.

Läs mer om gudtjänsten på kyrkans webbplats!