Dop

Vid dopet läser man Bibelns berättelse om Jesus som välsignar barnen, Mark. 10:13-16. Vid förrättningen är det i grunden fråga om välsignelse och trygghet. Vi ritar korstecknet över barnets ansikte och bröst och föräldrar, faddrar och prästen välsignar barnet. Guds famn är öppen för människan. Enligt Jesu exempel bildar barnets familj, släkt och gudföräldrar en gemensam famn, där barnet blir omskött och älskat.

Läs mer om dopet på kyrkans webbplats!


För att ordna ett dop kontaktar man församlingens pastorskansli. Där ges besked om vilken av prästerna som är tillgänglig den önskade dagen. I allmänhet träffar prästen dopbarnets föräldrar på förhand. Dopet kan förrättas i kyrkan, i församlingens övriga utrymmen eller hemma. I Sjundeå kyrka finns en värdefull medeltida dopfunt från år 1550. Församlingens medlemmar får avgiftsfritt hyra kyrkan, församlingshemmet och Capella. En tvättavgift på 30€ debiteras för bruket av borddukar. Av utsocknesbor debiteras en avgift på 100 € i hyra för både kyrkan och församlingshemmet. Hyran för Capella är 150 €.

För reservering av kyrkan och församlingens utrymmen kontakta pastorskansliet, 09 2525 1125, vardagar 9-13.