Vigsel

Det centrala i den kyrkliga vigseln är välsignelsen. Församlingen ber om Guds välsignelse för de äkta makarna. När de tågar ut ur kyrkan, sker det till toner av orgelmusik, med vigselbibeln i hand.

Läs mer om vigseln på kyrkans webbplats!


Via pastorskansliet reserverar man tid och plats för vigseln och där får man också veta vilken av prästerna som är tillgänglig den dagen. Före vigseln görs en hindersprövning antingen i hemförsamlingen eller i magistraten. Vigseln kan förrättas i kyrkan, hemma eller i något annat lämpligt utrymme. Före vigseln träffar paret i allmänhet prästen för vigselsamtal och – övning. Ett par som vigts civilt vid magistraten kan välsignas i kyrkan. Församlingens medlemmar får avgiftsfritt hyra kyrkan. Av utsockenbor debiteras en avgift på 100 € i hyra för kyrkan.

Reservering av kyrkan tas emot på pastorskansliet, 09 2525 1125, vardagar 9-13.