Jordfästning

Då en nära anhörig dött överskuggas vardagen av sorg. Sorgen är kärlek som har fråntagits sitt mål. Sorgen är en gäst som har kommit för att stanna en längre tid. Vid tiden för avsked kan vi lämna vårt eget och den avlidnes liv i Guds händer. Mitt i sorgen är de anhörigas stöd viktigt. Församlingens medarbetare är tillgängliga för samtal. Jordfästningen ger möjlighet att sörja och att trösta varandra. Man kan ta avsked av den avlidne med kyrkans trygga ord, böner och psalmer.

Läs mer om begravning på kyrkans webbplats.


Via pastorskansliet reserverar man tid för jordfästning och minnesstund. Där kan man också reservera gravplats. I allmänhet föregås jordfästningen av ett samtal med prästen. Församlingens medlemmar får avgiftsfritt hyra kyrkan, församlingshemmet och Capella. En tvättavgift på 30€ debiteras för bruket av borddukar.
Av utsocknesbor debiteras en avgift på 100 € i hyra för både kyrkan och församlingshemmet per gång. Hyran för Capella är 150 €. 

För reservation av kyrkan och församlingens utrymmen kontakta pastorskansliet, 09 2525 1125, vardagar 9-13.   


pdf liite

Begravningskostnader