Välsignelse av hem

Välsignelse av hemmet är en bönestund där man tackar för hemmet och ber om välsignelse för dem som bor där. Många av livets mest innerliga händelser sker i hemmet. Hemmets matbord är som kyrkans altarbord, en plats för gemenskap och möte. I en barnfamilj är kvällens gemensamma stunder, sagoläsning, samtal och aftonbön den viktigaste gudstjänsten i livet. Gästfrihet är en gammal kristen sed, en del av hemmets välsignelse.

Läs mer om välsignelse av hem på kyrkans webbplats!


Tid för välsignelse av hemmet reserveras via pastorskansliet.