Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådets uppgift är att leda församlingens administrativa arbete samt bereda och verkställa gemensamma kyrkofullmäktiges beslut. Gemensamma kyrkorådet har beslutanderätt också i frågor som gäller ekonomi, fastigheter, personalvård och samfällighetens tjänsteinnehavare.

Förtroendevalda i gemensamma kyrkorådet 2017-2018

Martin Lindell, viceordförande
Sjundeå svenska församling

Juha Airas, medlem
Sjundeå finska församling

Reijo Korhonen, medlem
Sjundeå finska församling

Minna Sneck, medlem
Sjundeå finska församling

Kristiina Kaunisto, medlem
Sjundeå finska församling

Kurt Sandqvist, medlem
Sjundeå svenska församling

Darling Rönnberg, medlem
Sjundeå svenska församling