Församlingsrådet

Församlingsrådet leder församlingens verksamhet. Det beslutar om målen för församlingsarbetet samt fattar beslut gällande verksamheten. Församlingsrådet väljer församlingens medarbetare och ansvarar tillsammans med dem för verksamheten i församlingen.

Svenska församlingens kyrkoherde Tom Bergman  är församlingsrådets ordförande.

Kurt Sandqvist, vice ordförande
**@**

Sabina Ekström, medlem
**@**

Marina Grotell, medlem
**@**

Åke Holmlund, medlem
**@**

Minna Karle-Wikström, medlem
**@**

Martin Lindell, medlem
**@**

Birgitta Måsabacka, medlem
**@**

Jan-Peter Nygård, medlem
**@**