Diakonitjänst

 

Välkommen till Sjundeå svenska församling!

 

Sjundeå svenska församling, som är en del av Sjundeå kyrkliga samfällighet, är en liten församling i västra Nyland med cirka 1 500 medlemmar. Vi lediganslår nu en ordinarie diakonitjänst. Utöver sedvanliga diakoniuppgifter förväntas du delta i uppgifter i anslutning till församlingens barn- och/eller ungdomsverksamhet. En del av dessa uppgifter kan kräva tillgång till egen bil.

Vi förutsätter att du har behörighet för diakonitjänst. Likaså ska du ha utmärkta kunskaper i svenska och minst nöjaktiga kunskaper i finska. Beroende på vilka uppgifter som tas med i befattningsbeskrivningen för dig är tjänsten 50–100 % av en heltidstjänst och lön betalas enligt kravgrupp 503 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (KyrkTAK). Vi önskar att du kan ta emot tjänsten fr.o.m. 1.1.2019. En prövotid på sex månader tillämpas.

Mera information ger kyrkoherde Tom Bergman, tfn 040 678 2368, e-post **@**.

Skicka in din ansökan jämte CV till pastorskansliet i Sjundeå, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå. Handlingarna kan också i PDF-format skickas per e-post på adressen **@**. Ansökan ska vara inlämnad senast fredagen den 2 november kl. 16.00.