Beslutsfattande

Sjundeå svenska församling och Sjundeå finska församling bildar tillsammans Sjundeå kyrkliga samfällighet.

Till den kyrkliga samfällighetens uppgifter hör bl.a. fördelningen av kyrkoskatten samt andra gemensamma inkomster, budgeter, bokslut, personal, fastigheter, gravgården samt andra ärenden som berör förvaltningen.