E-tjänst för hindersprövning

Innan vigsel till äktenskap måste en hindersprövning göras för att förvissa sig om att det inte finns lagliga hinder för paret att vigas till äktenskap.

Paret måste tillsammans begära om hinderprövning. Det kan ni göra genom att besöka pastorskansliet i församlingen eller magistratet, eller besöka den nya e-tjänsten.
Villkor för att kunna använda tjänsten är:

  • åldern minst 18 år
  • hemkommun i Finland
  • användaren måste ha bankkoder eller mobilcerifikat
  • åtminstone den ena ska vara medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Vid begäran om hinderprövning via e-tjänsten skall båda parterna identifiera sig och fylla i en egen blankett. När båda de förlovade gjort en likadan ansökan, skickas anhållan vidare till den egna församlingen för att genomföras.

Vid besök på pastorskansliet för begäran om hinderprövning kom ihåg att ta med identifikationsbevis!

Tjänsten hittas på adressen hindersprovning.fi