Församlingsvalet 2018

Vill du bli förtoendevald? Ställ upp som kandidat i församlingsvalen 2018!

Den 18 november 2018,  tredje söndagen i november, förrättas församlingsval i Sjundeå svenska församling.
Förhandröstningen sker den 6-10 november.

I församlingsvalen är alla 16 år fyllda, och konfirmerade medlemmar i Sjundeå svenska församling röstberättigade.

För att vara röstberättigad i församlingen bör du senast den 15 augusti 2018 vara registrerad som församlingens medlem.

Sjundeå svenska försmling hör till Sjundeå kyrkliga samfällighet.
I valen utses medlemmar till församlingsrådet, som leder församlingens verksamhet, och till gemensamma kyrkofullmäktige, som leder samfälligheten..

Gemensamma kyrkofullmäktige leder den kyrkliga samfälligheten. Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om samfällighetens budget, storleken på kyrkoskatten, byggprojekt och de största bidragen. Kyrkofullmäktige fördelar resurserna för församlingsarbetet mellan medlemsförsamlingarna.
Röstsedeln för kyrkofullmäktige är vit.

Församlingsrådet leder församlingens verksamhet. Församlingsrådet fattar beslut om församlingens verksamhet och väljer medarbetare. Barnverksamheten, ungdomsarbetet, arbetet bland äldre och diakonin hör till församlingsrådets behörighet.
Röstsedeln för församlingsrådet är orange.

De båda valen har egna kandidatlistor. Samma person kan välja att kandidera i båda valen eller i bara det ena.

 

Mera information om församlingsvalet 2018 hittar du på www.forsamlingsvalet.fi