Ekonomikansliet

Ekonomikansliet sköter ärenden som gäller församlingarnas och samfällighetens ekonomi, personal, fastighetsväsen och informationsförvaltning. Där sköts även de administrativa ärenden som berör begravningsväsendet, såsom gravvårdsavtalen. I frågor angående ekonomi och förvaltning i Sjundeå kyrkliga samfällighet, kontakta ekonomichef Ingeborg Malm.
Ekonomikansliets adress: Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby
Öppethållningstid, vardagar kl. 9-13
Fax: 09 813 4643

Ekonomichef Ingeborg Malm

  • 040 535 3600
  • **@**

Ekonomikansliets kanslist Nina Grönholm

  • 046 922 9263
  • **@**