Släktforskning

Bra att veta

Om uppgifter om en levande person inbegärs för släktforskning, skall släktforskaren i enlighet med personuppgiftslagen (52371999) 10 § tillhandahålla centralregistret en registerbeskrivning antingen per e-post **@** eller per post på adressen Sjundeå centralregister, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby.

Det är att rekommendera att uppgifter om släktens levande personer insamlas i första hand av personerna själv. Så försäkrar man sig om att uppgifterna är korrekta och att personen som forskningen gäller inte utnyttjar sin förbudsrätt enligt personuppgiftslagens 30 § om utlämnade av uppgifter för släktforskning.

De med asterix* märkta fältena är obligatoriska

Roskaesto, jätä tyhjäksi:
Beställning av släktforskning
Släktnamn *
Fd släktnamn
Förnamn *
Födelsedatum *
Dödsdatum
Flyttning till Sjundeå
Flyttning från Sjundeå
Uppgifter som skall medtas *


Tilläggsuppgifter
Begränsad tid (h) eller kostnad (€)
Ifall det är en släktutredning med omfattande datainnehåll kan beställaren på förhand begränsa tiden för utredningen
Jag förbinder mig att erlägga kostnaderna för uppgörandet av släktutredningen. Grundavgiften är 30 € (30 min). Tilläggsavgift 15 € för varje påbörjad 30 min. Dessutom uttas 5,50 € i expeditionsavgift. *

Beställarens uppgifter
Släktnamn och förnamn *
Näradress *
Postnummer *
Adressort *
Telefonnummer *
Ort och datum *