Nådens Ton

Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds barmhärtighet.
All jordisk berömmelse och glans den slocknar, när sist jag står hos Gud i härlighet.

Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld betäcker.
Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.

-Lydia Lithell-